logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Vymáhanie poistného plnenia

Vymáhanie poistného plnenia

V rámci sekcie „vymáhanie poistného plnenia“ naša spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo v oblasti vymáhania poistného plnenia od poisťovní prípadne iných škodových subjektov, a to pri škode spôsobenej v každej oblasti života ako napríklad dopravné nehody, úrazy, krádeže a pod.

Nami poskytované služby sú zamerané na vybavenie primeraného poistného plnenia resp. vybavenie náhrady škody z poistenia v zdravotných a komerčných poisťovniach, či už ide o životné poistenie, úrazové poistenie, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie alebo zdravotné poistenie.

Naším cieľom nie je len samotné vymoženie poistného nároku alebo náhrady škody, ale aj celkové posúdenie Vášho nároku a navrhnutie najlepšieho, najrýchlejšieho a najefektívnejšieho spôsobu riešenia poistnej udalosti.

Posúdenie poistného nároku Vám naša spoločnosť ponúka bezplatne, naša odmena bude vyplácaná iba v prípade úspešného vymoženia poistného plnenia prípadne náhrady škody, a to vo forme percentuálnej provízie z výšky vymoženého poistného plnenia.

Spoločnosť SENGER & Partners s.r.o. v rámci samostatnej sekcie vymáhania poistného plnenia ponúka:

  • vypracovanie posúdenia nároku
  • návrh najefektívnejšieho riešenia poistnej udalosti
  • uplatnenie poistného nároku v poisťovni
  • kompletná komunikácia s poisťovňou
  • posúdenie už uplatnených nárokov
  • posúdenie už vyplatených nárokov
  • kontrolu rozhodnutia poisťovne
  • podanie prípadného opravného prostriedku proti rozhodnutiu poisťovne
  • zabezpečenie právneho zastúpenia v prípade súdneho vymáhania poistného plnenia
  • zabezpečenie vymáhania iných nárokov súvisiacich s poistnou udalosťou napr. ušlého zisku a pod.
O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen