logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre ľudí / Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Táto oblasť zahŕňa najmä vypracovanie a právnu analýzu zmlúv o prevode vlastníckeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod.), zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o zriadení vecného bremena (napr. právo doživotného užívania), právne poradenstvo pri poľnohospodárskych pozemkov, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní a tiež v súdnych konaniach týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam (napr. konanie o určenie vlastníckeho práva)

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen