logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre ľudí / Občianske právo

Občianske právo

V tejto oblasti poskytujeme najmä vypracovanie a právnu analýzu rôznych typov zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o nájme, zmluva o pôžičke a pod.), právne poradenstvo pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri vymáhaní pohľadávok, pri zabezpečovaní záväzkov (ručenie, záložne zmluvy, uznanie dlhu , pomáhame riešiť tzv. susedské spory, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie a tiež otázky týkajúce sa ochrany osobnosti.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen