logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre firmy / Správa pohľadávok

Správa pohľadávok

Vypracúvame právneho stanoviska ohľadom oprávnenosti pohľadávky, zabezpečujeme ich mimosúdne vymáhanie (rokovanie s dlžníkmi, zasielanie predžalobných výziev, vypracovanie listín o uznaní dlhu a splátkových kalendárov). Vymáhame pohľadávky v súdnom konaní, čo zahrňuje najmä vypracovanie žalôb a návrhov na vydanie platobného rozkazu, ako aj celkove zastupovanie v konaní pred súdom. Zabezpečujeme vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcií a zastupovanie v exekučnom konaní, spolupracujeme s exekútorskými úradmi tak, aby exekúcie boli vedené čo najefektívnejším spôsobom.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen