logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre firmy / Pracovné právo

Pracovné právo

Našim klientom zabezpečujeme vypracovanie a právne posúdenie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, listiny o skončení pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe), zastupujeme klientov v súdnych konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, v konaniach o náhrade mzdy a v konaniach o zodpovednosti za škodu, poskytujeme poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, vyhotovujeme a právne analyzujem vnútorne smernice zamestnávateľa a pod.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen