logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Korporátne služby

Zakladanie obchodných spoločností a organizačnej zložky

Spoločnosť  Vám založíme od 285,-EUR s DPH.

Proces  založenia a vzniku  s.r.o. trvá cca 13 pracovných dní. V špecifických prípadoch vieme celý proces skrátiť na nevyhnutných 7 dní odo dňa podpisu dokumentov. V prípade, že vyžadujete založiť obchodnú spoločnosť do 24hodín, pozrite si sekciu "predaj spoločnosti".

Postup pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom nás je veľmi jednoduchý:

 1. Odkonzultujeme si potrebné predmety podnikania  a sídlo spoločnosti
 2. Nami pripravené dokumenty podpíšete pred notárom a doručíte nám ich späť
 3. Do 13 dní je Vaša nová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Cena zahŕňa:


 1. konzultácie k predmetom podnikania
 2. vypracovanie dokumentov
 3. vybavenie živnostenských oprávnení
 4. súdny poplatok
 5. vypracovanie a podanie návrhu na zápis do OR SR

Organizačnú zložku Vám založíme od 650,- EUR s DPH

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, aj keď nie je samostatným právnym subjektom, je  účtovnou jednotkou v zmysle ust. § 1 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a musí viesť účtovníctvo (konkrétne podvojné účtovníctvo na základe ustanovenia §36 Obchodného zákonníka). 

Dĺžka procesu založenia a vzniku organizačnej zložky závisí od toho v ktorej krajine má sídlo materská zahraničná spoločnosť.  Procesu založenia  a vzniku organizačnej zložky v praxi predchádza dodanie potrebných dokumentov a podkladov zo strany nášho klienta. Po obdržaní potrebných dokumentov zabezpečujeme založenie a vznik organizačnej zložky v lehote 13 dní. V špecifických prípadoch dokážeme celý proces skrátiť na nevyhnutných 7 dní.

Zmeny v obchodných spoločnostiach

Zmenu spoločnosti v ORSR Vám zabezpečíme  v cene od 95,-EUR s DPH 

Podnikanie v dnešnej dobe je synonymom rýchleho životného štýlu sprevádzaného dôležitými rozhodnutiami, zmenami  a rýchlymi riešeniami.

Pre našich klientov poskytujeme prípravu a zrealizovanie zmien v príslušnom obchodom registri ako napr. ( zmena konateľa, spoločníka, sídla, zvýšenie alebo zníženie základného imania, doplnenie predmetu podnikania.    

Cena zahŕňa:


 1. konzultácie v sídle našej spoločnosti
 2. vypracovanie dokumentov
 3. súdny poplatok
 4. vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do ORSR

Fúzie (zlúčenia) obchodných spoločností

Likvidácia a zrušenie spoločností

Likvidácia je procesom do ktorého spoločnosť vstupuje ku dňu svojho zrušenia, ibaže jej imanie prechádza na právneho nástupcu.
V procese likvidácie sa majú vyporiadať aktíva a pasíva likvidovanej právnickej osoby a usporiadať jej majetkové pomery.

V prípade ak má vaša spoločnosť len záväzky (nemá ani majetok ani pohľadávky) zabezpečíme jej výmaz z Obchodného registra bez nutnosti spoločnosti vstupovať do konkurzného konania.

Proces likvidácie spoločnosti trvá cca 4 – 6 mesiacov .

Cenovú ponuku k tejto službe Vám zabezpečíme po obdržaní všetkých potrebných údajov týkajúcich Vašej spoločnosti a po stanovení jej ekonomickej situácie.

Predaj ready made spoločnosti

Ready made spoločnosti od 890,-EUR s DPH

Novozaložené spoločnosti sú pre Vás pripravené k okamžitému predaju. Podnikajte do 24 hodín!

Ready-made spoločnosť (novozaložená spoločnosť) je pre Vás vhodným riešením v tých prípadoch, ak potrebujete Vašu novú spoločnosť využívať bezodkladne.

Ready-made spoločnosť je spoločnosťou, ktorá ešte nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, ale je pripravená k prepisu na nového vlastníka, ktorý založenú spoločnosť požaduje bezodkladne.

Za poplatok 890,-€ vypracujeme všetky dokumenty potrebné k prevodu tejto spoločnosti na nového vlastníka. Naše služby sú v každom prípade komplexné a preto sa nemusíte obávať ďaľších poplatkov alebo úkonov, ktoré by od Vás boli požadované.

Postup pri prevode ready-made spoločnosti na nového vlastníka:


 1. Konzultácia detailov Vašej novej spoločnosti - názov, adresa, konatelia a pod.
 2. vypracovanie dokumentácie, potrebnej k prevodu
 3. podanie návrhu na obchodný register a ohlásenie zmien na príslušných úradoch

Cena zahŕňa:


 1. konzultácie
 2. vypracovanie dokumentov
 3. zabezpečenie služieb notára
 4. podanie návrhu na OR SR
 5. ohlásenie zmien na príslušných úradoch
 6. zastupovanie

Transformácia v.o.s. na  s.r.o.

Proces zmeny právnej formy podnikania je odteraz jednoduchá záležitosť. Ako jediní na Slovensku sa špecializujeme na transformácie dnes už nie veľmi populárneho spôsobu podnikania formou v.o.s. na podnikanie formou s.r.o. Celý proces transformácie nevyžaduje aktívnu účasť klienta. V priebehu 4- týždňov je proces ukončený a klient získava nasledovné výhody:

 1. nezmenené obchodné meno spoločnosti
 2. zachovaná história firmy - nemení sa dátum vzniku
 3. spoločníci ručia za záväzky firmy do výšky zákl. imania
 4. zachované identifikátory - IČO, DIČ, IČ DPH
 5. odpadá problém s likvidáciou v.o.s., ktorú by ste založením novej s.r.o. už nepotrebovali
 6. možnosť byť vedený ako jediný spoločník

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať!


Poskytnutie sídla

V prípade, že pre Vašu novú spoločnosť nemáte vhodné sídlo alebo vyžadujete anonymitu, ponúkame Vám možnosť plateného sídla na niektorej z lukratívnych adries v Bratislave. Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky alebo osobne v našej kancelárií.

So službou poskytnutia sídla je  podľa požiadavky klienta taktiež  spojené:

 • tel. oznamovanie poštových zásielok,
 • preberanie poštových zásielok,
 • doposielanie poštových zásielok.

Sídlo poskytujeme v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen